<Onderhoud>

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de automatische reinigingsfunctie van de machine kunt gebruiken.
<Reinig de drukrol voor fixering>
<Instellen>  <Aanpassen/Onderhoud>  <Onderhoud>
Als het bedrukte papier vuil is, voert u <Reinig de drukrol voor fixering> uit.
<Regel ontdekte condens>
<Instellen>  <Aanpassen/Onderhoud>  <Onderhoud>
Stel in of u het proces voor het verwijderen van condens wilt starten wanneer condens in de machine wordt gedetecteerd. Als u deze modus instelt op <Aan>, wordt het proces voor het verwijderen van condens automatisch uitgevoerd.
802Y-079