<Afdrukrapport>

In dit gedeelte worden instellingen met betrekking tot rapportoutput beschreven.
<2-Zijdig afdrukken>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Standaardinstellingen voor Afdrukrapport>
U kunt rapporten zoals de afdrukgeschiedenis en instellingenlijst uitvoeren met dubbelzijdig afdrukken.
<Statusrapport verbruiksartikelen>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een rapport afdrukken om de status te controleren van de verbruiksmaterialen in de machine.
<Lijst met gebruikersgegevens>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de instellingen van de machine en hun huidige waarden in een lijst controleren. Informatie zoals de firmwareversie en geregistreerde papierformaten en -typen worden ook afgedrukt.
<Lijst netwerkgebruikersgegevens>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de netwerkinstellingen van de machine en hun huidige waarden in een lijst controleren. Informatie met betrekking tot veiligheid, zoals het adresfilter en IPSec instellingen worden ook afgedrukt.
<Communicatiebeheerrapport>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een rapport afdrukken om de geschiedenis te controleren van de e-mail die via de machine is ontvangen, inclusief het onderwerp en de datum/tijd van ontvangst.
<Lijst met tellerstanden>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een rapport afdrukken om het aantal afdrukken* voor elke gebruiker (afdelings-ID) in Afdeling ID beheer te controleren. U kunt ook handmatig opgeven om alleen zwart-wit- of kleurenafdrukken te laten tellen.
* In dit rapport zijn de getallen gebaseerd op de afgedrukte zijden van een pagina. De telling is bijvoorbeeld 1 als u afdrukt op één kant van een pagina en de telling is 2 als u op beide kanten van de pagina afdrukt.
<Tellerrapport>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een rapport afdrukken om het totale aantal afgedrukte pagina's te controleren.
<Afdrukloglijst>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
De volgende afdrukgeschiedenis kan in een rapport worden gecontroleerd.
Geschiedenis van documenten afgedrukt vanaf een computer
Geschiedenis van ontvangen en afgedrukte e-mail
Geschiedenis van het afdrukken van instellingen en rapporten
<IPSec policylijst>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een lijst met instellingen voor de IPSec beleidsregels die in de machine staan geregistreerd, controleren.
<AddOn-systeeminformatie>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt een lijst controleren met de informatie over de toepassingen die op de machine zijn geïnstalleerd en enige informatie over systeemapplicatie.
<Importresultaatrapport>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de resultaten van het importeren in een rapport controleren.
<Tonercartridge-lograpport>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de gebruiksgeschiedenis van tonercartridges in een rapport controleren.
<PCL>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de PCL-instellingen van het apparaat, hun huidige waarden en beschikbare lettertypes in een lijst controleren.
<PS>
<Inst.>  <Afdrukrapport>  <Lijst afdr.>
U kunt de PS-instellingen van de machine, hun huidige waarden en beschikbare lettertypes in een lijst controleren.
802Y-080