<Printer>

In dit gedeelte worden de printerinstellingen beschreven.
<Printerinstellingen>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Geef de printerinstellingen op.
Voor meer informatie raadpleegt u Het apparaat instellen (PS/PCL/UFR II-printer).
<Beperk printeropdrachten>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Als deze instelling op <Aan> staat, kunt u opdrachten van het printerstuurprogramma beperken.
<Wissel modus vr Auto. sel. papierbron>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt selecteren welk papier prioriteit moet krijgen wanneer zowel horizontaal papier als verticaal papier wordt geladen en ingesteld als het doel voor automatische papierselectie.
<Inv. van multif. lade als geen papierbrn>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan>, kunt u een bericht weergeven waarin de gebruiker wordt gevraagd papier in de papiertafel te plaatsen wanneer het papier dat is opgegeven met automatische papierselectie niet is gevonden.
<Multif. invr vr auto select. van ppbron>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan>, krijgt het afdrukken op het papier dat in de papiertafel is geplaatst prioriteit.
<PDL-selectie (Plug and Play)>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Selecteer de standaardpaginabeschrijvingstaal (PDL).
<Pp.frm. onjuist vr vrij form. pap.bron>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
Bij afdrukken op vrij formaat papier, detecteert het apparaat of het formaat van het geladen papier overeenkomt met de afdrukinstellingen.
<Vert. afdr. prioriteit voor vrij formaat>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt de afdrukstand instellen voor afdrukken op vrij formaat papier.
<PS Wachtwoordinstellingen>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt het wachtwoord opgeven dat het gebruik beperkt van de opdracht die door de PS-printer is voorbereid.
<Papierinv.methode bij gebr. PCL-emulatie>
<Inst.>  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt de papierbron instellen die voor de PCL5-PaperSource-opdracht wordt gebruikt.
802Y-07F