<Externe interface>

In dit gedeelte worden de USB-instellingen beschreven.
<Gebruik als USB-apparaat>
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Externe interface>  <USB-instellingen>
U kunt instellen of de machine als USB-apparaat mag worden gebruikt.
<Gebr. AddOn-st.pr. vr USB-opslagapp>
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Externe interface>  <USB-instellingen>
U kunt instellen of het AddOn-stuurprogramma mag worden gebruikt voor externe USB-opslag.
<Gebruik USB-opslagapp.>
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Externe interface>  <USB-instellingen>
U kunt instellen of externe USB-opslagapparaten mogen worden gebruikt.
<Autom. inst. v. printerstrpr. beperken>
<Instellen>  <Voorkeuren>  <Externe interface>  <USB-instellingen>
Hiermee kunt u voorkomen dat een nieuwe printerdriver wordt geïnstalleerd bij het wisselen van machines als meerdere machines zijn aangesloten via USB.
802Y-075