Tabel Instellingen/Registratie

De volgende instellingen kunnen worden geselecteerd of opgeslagen op het scherm Instellingen/Registratie.
Sommige instellingen worden niet altijd weergegeven, afhankelijk van de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd.
Sommige wijzigingen worden, afhankelijk van het besturingssysteem, misschien niet onmiddellijk weergegeven. In dit geval is het noodzakelijk om een van de volgende handelingen uit te voeren.
Selecteer <Ja> op het scherm om te bevestigen of u wijzigingen wilt aanbrengen.
Selecteer <Toepassen gew. inst.> op het <Home> scherm.
Herstart de machine.
De instellingen die kunnen worden opgegeven, verschillen tussen beheerders en algemene gebruikers, en variëren afhankelijk van de beperkingen die de beheerder heeft opgelegd.

Beschrijving van de instellingen

Beschrijft de functies van elke instelling bij Instellingen/Registratie. De instellingen die kunnen worden gebruikt, verschillen afhankelijk van de gebruikersrechten en de machine die u gebruikt. Instellingen en waarden worden geschreven onder Beschrijving van instellingen. De fabrieksinstellingen worden geschreven in vetgedrukte rode tekens.

"Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand"

Het item 'Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand' voor elk item wordt in de tabel instellingen/registratie weergegeven. 'Ja' of 'Nee' geeft aan of de instellingen wel of niet in de UI op afstand kunnen worden ingesteld.

Functie Alles importeren

Het "Functie Alles importeren" item is in de Instellingen/Registratie tabel geschreven. Afhankelijk van de vraag of een instellingsitem in batch kan worden geïmporteerd, wordt "A", "B", "C", of "Nee" geschreven. "A", "B" en "C" verwijzen naar de volgende gevallen.

Geval A

Alles naar uw machine importeren
De instellingsgegevens terugzetten naar de machine voor back-ups.
 
 
Exporteren
 
 
 
Importeren
 
 
 
Instellingsgegevens

Geval B

Alles importeren naar een machine van hetzelfde model
Geldt voor machines van dezelfde serie als deze machine.
 
Exporteren
 
 
 
Instellingsgegevens
 
Importeren
 
 

Geval C

Alles importeren naar een machine van een ander model
Geldt voor modellen die importeren in batch ondersteunen.
 
Exporteren
 
 
 
Instellingsgegevens
 
Importeren
 
 

Naam van item bij het exporteren met UI op afstand

Dit gedeelte geeft aan welke instellingen/registratie-items overeenkomen met welke items van de batch-exportfunctie van de Remote UI (UI op afstand). "-" wordt aangegeven voor items die niet zijn geïmporteerd/geëxporteerd. Alle instellingen importeren/exporteren
De items die kunnen worden geselecteerd voor de batch-exportfunctie van de Remote UI (UI op afstand) worden hieronder aangegeven.
Items die kunnen worden geselecteerd met de Batch-exportfunctie
Basisinformatie instellingen/registratie
Instellingen Beheer type papier
Instellingen voor Printerinstellingen
Profiel downloaden voor Printerinstellingen
Instellingen Beheer van afdelings-ID's
Sleutelinstellingen
Instellingen Certificaat/Certificaatintrekkingslijst (CRL)
Authenticatiebeheer gebruiker
Instellingen Beveiligingsbeleid
Instellingsgegevens AddOn-toepassing
802Y-05K