DNS-instellingen doorvoeren

DNS (domeinnaamsysteem) biedt een dienst voor naamomzetting die een hostnaam (of domeinnaam) aan een IP-adres koppelt. Configureer de instellingen voor DNS, mDNS of DHCP-opties zoals nodig. Merk op dat de procedures voor het configureren van DNS verschillend zijn voor IPv4 en IPv6. Voor deze bewerking zijn beheerdersrechten vereist.
De instelling "Instellingen DHCP-opties" is alleen van toepassing op de hoofdlijn.
1
Start de UI op afstand. De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Netwerkinstellingen].
4
Configureer de DNS-instellingen.
IPv4-DNS configureren
1
Klik op [IPv4-instellingen].
2
Configureer IPv4 DNS-instellingen.
 [Instellingen DHCP-opties]
[Hostnaam opvragen]
Selecteer het selectievakje om Optie 12 in te schakelen om de hostnaam van de DHCP-server te verkrijgen.
[DNS dynamische update uitvoeren]
Selecteer het selectievakje om Optie 81 in te schakelen om de DNS-records dynamisch bij te werken via de DHCP-server.
[DNS-serveradres verkrijgen]
Selecteer het selectievakje om Optie 6 in te schakelen om een DNS-serveradres te verkrijgen van de DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Selecteer het selectievakje om Optie 15 in te schakelen om een domeinnaam van de DHCP-server te verkrijgen.
[POP-serveradres ophalen]
Selecteer het selectievakje om Optie 70 in te schakelen om een POP-serveradres te verkrijgen van de DHCP-server.
[Laatst opgehaalde adres van DHCP-server vrijgeven als adres niet kan worden opgehaald]
Deselecteer het selectievakje om het handmatig ingevoerde IP-adres te gebruiken wanneer het automatisch ophalen van het IP-adres mislukt.
 [DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in.
Adres secundaire DNS-server[]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server in, indien van toepassing.
[Hostnaam]
Voer alfanumerieke tekens in voor de hostnaam van de machine die moet worden geregistreerd op de DNS-server.
[Domeinnaam]
Voer alfanumerieke tekens in voor de naam van het domein waartoe de machine behoort, zoals „voorbeeld.com.”
[DNS dynamische update uitvoeren]
Selecteer het selectievakje om de DNS-gegevens dynamisch bij te werken wanneer het IP-adres van de machine wordt gewijzigd.
 [mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
MDNS (multicast DNS), overgenomen door Bonjour, is een protocol voor het koppelen van een hostnaam aan een IP-adres zonder gebruik te maken van DNS. Schakel het selectievakje in om mDNS in te schakelen en voer de mDNS-naam in het tekstvak [mDNS naam] in.
3
Klik op [OK].
IPv6-DNS configureren
1
Klik op [IPv6-instellingen].
2
Configureer IPv6 DNS-instellingen.
Het selectievakje [Gebruik IPv6] moet worden geselecteerd om de instellingen te configureren. Een IPv6-adres instellen
 [Instellingen DHCP-opties]
[DNS-serveradres verkrijgen]
Selecteer het selectievakje om Optie 23 in te schakelen om een DNS-serveradres te verkrijgen van de DHCP-server.
[Domeinnaam verkrijgen]
Selecteer het selectievakje om Optie 24 in te schakelen om een domeinnaam van de DHCP-server te verkrijgen.
 [DNS-instellingen]
[Adres primaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een DNS-server in. Adressen die beginnen met „ff” (of multicast-adres) kunnen niet worden ingevoerd.
[Adres secundaire DNS-server]
Voer het IP-adres van een secundaire DNS-server, indien aanwezig, in. Adressen die beginnen met „ff” (of multicast-adres) kunnen niet worden ingevoerd.
[Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4]
Selecteer het selectievakje om dezelfde host- en domeinnamen te gebruiken als in IPv4.
[Hostnaam]
Voer alfanumerieke tekens in voor de hostnaam van de machine die moet worden geregistreerd op de DNS-server.
[Domeinnaam]
Voer alfanumerieke tekens in voor de naam van het domein waartoe de machine behoort, zoals „voorbeeld.com.”
[DNS dynamische update uitvoeren]
Selecteer het selectievakje om de DNS-gegevens dynamisch bij te werken wanneer het IP-adres van de machine wordt gewijzigd. Om het (de) type(n) adressen op te geven die u wilt registreren bij de DNS-server, selecteert u het selectievakje voor [Registreer handmatig adres], [Registreer stateful adres], of [Registreer stateless adres].
 [mDNS-instellingen]
[Gebruik mDNS]
MDNS (multicast DNS), overgenomen door Bonjour, is een protocol voor het koppelen van een hostnaam aan een IP-adres zonder gebruik te maken van DNS. Schakel het selectievakje in om mDNS in te schakelen.
[Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4]
Selecteer het selectievakje om dezelfde mDNS-naam te gebruiken als in IPv4. Als u een andere naam wilt instellen, deselecteert u het selectievakje en voert u de mDNS-naam in het tekstvak [mDNS naam] in.
3
Klik op [OK].
802Y-00W