De verbinding met de WPS-drukknopmodus tot stand brengen

Als uw draadloze router de WPS-drukknopmodus ondersteunt (Wi-Fi Protected Setup), kunt u gemakkelijk een verbinding tot stand brengen met de WPS-knop op de router.
<Inst.>  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen draadloos LAN>  <WPS-drukknopmodus>  selecteer <Ja> op het bevestigingsscherm druk op de WPS-knop op de draadloze router en houd deze ingedrukt
Wanneer de draadloze-LAN-router wordt gedetecteerd en de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
Afhankelijk van het netwerkapparaat moet u de WPS-knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de handleidingen van uw netwerkapparaat voor hulp.
Als de draadloze router is ingesteld voor WEP-verificatie, kunt u mogelijk geen verbinding instellen via WPS.
802Y-009