Παραγωγικότητα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανώτερη παραγωγικότητα της συσκευής, ώστε οι καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σας να εκτελούνται πιο ομαλά.
 
Χρήση της Συσκευής Αμέσως Μετά την Ενεργοποίηση
(Γρήγορη Εκκίνηση)
 
Ο ορισμός της λειτουργίας <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκκίνηση της συσκευής μετά την ενεργοποίηση του κύριου διακόπτη, καθιστώντας ομαλότερη την εκτέλεση των εργασιών.
 
80YS-09E