Σύνδεση στη συσκευή

Εάν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων ή είναι ενεργοποιημένα τα αναγνωριστικά διαχειριστή συστήματος, πρέπει να συνδεθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εισάγετε τον κωδικό τμήματος και το PIN.
Εάν έχει ρυθμιστεί το <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>, ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα όταν δεν εκτελούνται εργασίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>
1
Επιλέξτε <Κωδ. Τμήματος> or <Κωδικός Υπεύθυνου>.
2
Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε .
3
Επιλέξτε <PIN>.
4
Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε .
5
Πατήστε .
Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, οι λειτουργίες της συσκευής είναι διαθέσιμες.
Αποσυνδεθείτε μετά τη χρήση.
80YS-020