Εμφάνιση μηνυμάτων από τον διαχειριστή

 
Μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα στους χρήστες στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Πληκτρολογήστε το μήνυμα και κάντε κλικ στο [OK].
[Message]
Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για την εμφάνιση συμβουλών για λειτουργικά θέματα και άλλων μηνυμάτων χαμηλής προτεραιότητας.
[Remote UI]
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να εμφανιστεί το μήνυμα στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
[Support Link]
Εισαγάγετε τον σύνδεσμο για πληροφορίες υποστήριξης για τη συσκευή που θα εμφανίζεται στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
80YS-05C