Χρήση κωδικών τμημάτων για τη διαχείριση εκτύπωσης μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διαχείριση κωδικών τμημάτων για να διαχειρίζεστε εργασίες εκτύπωσης που εκτελούνται μέσω υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να βελτιώσετε την ασφάλεια ή να παρακολουθήσετε τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [User Management]  [Department ID Management].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Edit].
5
Καταργήστε την επιλογή των εργασιών που θέλετε να περιορίσετε.
Όταν καταργηθεί η επιλογή, απαιτείται καταχώριση κωδικού τμήματος κατά την εκτέλεση του αντίστοιχου τύπου εργασίας.
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποδεχτείτε εργασίες εκτύπωσης και ασπρόμαυρες εργασίες από υπολογιστές που χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή τα οποία δεν υποστηρίζουν Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
80YS-045