Dodatek

To poglavje vsebuje tehnične podatke o napravi, opise možnosti, navodila za uporabo priročnika Navodila za uporabo, izjave o zavrnitvi odgovornosti, podatke o avtorskih pravicah in druge pomembne informacije za stranke. Po potrebi preberite to poglavje.

Specifikacije naprave

Preverite lahko tehnične podatke naprave, omrežno okolje ipd.

Uporaba dodatne opreme

V tem poglavju so informacije o izbirni opremi in sistemskih možnostih za učinkovitejšo uporabo naprave.

Iskanje priročnikov, povezanih z napravo

V naslednjih poglavjih so navodila, kako uporabljati različne priročnike in Navodila za uporabo (ta priročnik), ki vam bodo pomagali razumeti funkcije in postopke uporabe naprave.

Drugo

To poglavje opisuje osnovne funkcije v operacijskem sistemu ter izjave o omejitvi odgovornosti, avtorskih pravicah in druge informacije.
810U-098