Izklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako izklopite napravo.
Napravo lahko izklopite v vmesniku Oddaljeni UI. Izklop/vnovični zagon naprave
1
Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
Izklop lahko traja nekaj časa. Ne odstranjujte napajalnega vtiča, dokler se zaslon in lučke ne ugasnejo.
Če želite znova zagnati napravo, po izklopu sistema počakajte najmanj 10 sekund in nato znova vklopite napravo. Če je omogočena možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>, počakajte vsaj 20 sekund, preden znova zaženete napravo. <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
810U-01F