Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj

Za večnamenski podstavek lahko registrirate privzete nastavitve papirja. Če registrirate privzete nastavitve, vam jih ne bo treba vnašati vsakič, ko v večnamenski pladenj naložite enak papir.

Ko registrirate privzeto nastavitev papirja, se pri nalaganju papirja ne prikaže zaslon za nastavitev papirja, saj se vedno uporabi ista nastavitev. Če naložite drugo velikost ali vrsto papirja in ne spremenite nastavitev papirja, naprava morda ne bo tiskala pravilno. To preprečite tako, da v 3. koraku izberete <Določi pri nalaganju papirja> in nato naložite papir.
1
Izberite <Nastavitve papirja> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Večnamenski podstavek>.
3
Izberite velikost papirja.
O nastavitvi <Poljubna velikost>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubna velikost>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Prikažete lahko tudi sporočilo o napaki, če se nastavitev v gonilniku tiskalnika znatno razlikuje od velikosti naloženega papirja. <Neuj. vel. pap. za vir pap. proste vel.>
Registracija papirja standardne velikosti
Registracija papirja velikosti po meri
Registracija ovojnic
4
Izberite vrsto papirja.
O nastavitvi <Poljubno>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubno>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Vendar upoštevajte, da ta nastavitev omogoča tiskanje, tudi če se vrsta papirja, nastavljena v gonilniku tiskalnika, in dejanska vrsta papirja, naloženega v napravi, razlikujeta.
Če je vrsta papirja v gonilniku tiskalnika nastavljena na [Samodejno], naprava deluje enako kot pri vrsti papirja [Navaden 1].
Če želite preveriti podrobne nastavitve za vrsto papirja, izberite <Podrob.> izberite vrsto papirja, ki jo želite preveriti.
810U-024