Osnovni zasloni

V tem razdelku so opisani različni zasloni, prikazani na zaslonu.
Zaslon <Domov>
Ko pritisnete  (Domov), se prikaže zaslon <Domov>. Na zaslonu se odpre zaslon <Domov> ali zaslon z nastavitvami, na katerem lahko sprožite funkcije, kot sta <Pomnilniški medij> in <Mobilni portal>. Na prikazovalniku si lahko ogledate tudi informacije, kot so sporočila o napakah in stanje delovanja naprave. Elementi, prikazani na zaslonu <Domov>
Zaslon <Meni>
Izberite <Nastavitev>, da prikažete zaslon <Meni>. Najprej pritisnite ta gumb, če želite spreminjati posamezne nastavitve, kot so nastavitve upravljanja, nastavitve prikaza in nastavitve omrežja.

Trenutna raven menija

Prikazano je zaslonsko ime trenutne ravni.

Seznam elementov nastavitve

Elementi nastavitve trenutne ravni menija so prikazani na seznamu.
Če pri spodnji ravni ni menija, je prikazan zaslon z nastavitvami.
Zaslon <Nadzor stanja>
Če pritisnete  (Nadzor stanja), se odpre zaslon <Nadzor stanja>. Na tem zaslonu lahko preverite stanje tiskanja ter preostalo količino tonerja in papirja.
Zaslon z napako
Pri nekaterih vrstah napak se prikažejo navodila za odpravljanje napake. Težavo odpravite po navodilih na zaslonu. Ukrepi za posamezno sporočilo
Primer: Če se zagozdi papir
Izberite <Zapor. prik. (Domov)>, če želite zaslon <Domov> preurediti s prerazvrščanjem gumbov. Prilagajanje zaslona
Spremenite lahko nastavitve glede prikaza na zaslonu, na primer to, kateri zaslon je prikazan takoj po vklopu naprave, in določite lahko, ali se prikaže sporočilo o preostali količini papirja in tonerja. <Nastavitve prikaza>
Lahko nastavite, da se prikaže zaslon, ko preteče določen čas neuporabe naprave. <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
810U-01U