Elementi, prikazani na zaslonu <Domov>

V tem razdelku so opisani elementi, prikazani na zaslonu <Domov>.

Ikona za Wi-Fi

Ikona se prikaže, ko ima naprava vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.

Preostala količina v kartušah s tonerjem

Prikazane so ravni tonerja za kartuše s tonerjem. Ko uporabite zaslon <Domov>, niso prikazane.

<Nastavitev>

S tem gumbom zaženete <Nastavitve funkcije>, <Izbirne nastavitve> in številne druge nastavitve naprave. Nastavitve/registracija

<Nastavitve papirja>

S tem gumbom lahko določite velikost in vrsto papirja, ki je naložen v kaseti za papir in večnamenskem podstavku. Določanje velikosti in vrste papirja

<Pomnilniški medij>

Izberite to, če želite natisniti datoteke iz pomnilnika USB. Uporaba pomnilniškega medija

<Izpis>

Natisnete lahko dokumente, shranjene v napravi, in preverite stanje tiskalnih poslov.

<Mobilni portal>

To izberite, če želite napravo povezati z mobilno napravo. Povezovanje z mobilnimi napravami

<Zapor. prik. (Domov)>

Spremenite lahko vrstni red prikaza gumbov na zaslonu <Domov>. Prilagajanje zaslona <Domov>

<Posod. prog. opr.>

Vdelano programsko opremo lahko posodobite prek interneta. Posodabljanje vdelane programske opreme

<uniFLOW Online Setup>

Stanje uporabe naprave in uporabnika lahko preverite tako, da se povežete s storitvijo v oblaku. Več informacij je na spletnem mestu družbe Canon.

<Preverjanje števca>

Prikažete lahko skupno število listov, natisnjenih v barvi in črno-belo. Preverjanje števila strani za tiskanje
Preverite lahko tudi serijsko številko naprave, naslov IP in druge podatke o napravi, kot so podatki o izbirni opremi.
810U-01W