Prikaz sporočil skrbnika

 
Uporabnikom lahko sporočila prikazujete na strani portala v oddaljenem uporabniškem vmesniku. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Vnesite sporočilo in kliknite [OK].
[Message]
Vnesite vsebino sporočila. To nastavitev uporabite za prikaz nasvetov glede uporabe in druga sporočila z nizko stopnjo prednosti.
[Remote UI]
Potrdite to polje, če želite uporabnikom prikazati sporočilo na strani portala v oddaljenem uporabniškem vmesniku.
[Support Link]
Vnesite povezavo do podatkov o podpori za napravo, ki bo prikazana na strani portala v oddaljenem uporabniškem vmesniku.
810U-05C