Upravljanje naprave v računalniku (Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik))

Prek spletnega brskalnika v računalniku lahko z napravo na daljavo izvajate postopke, kot sta preverjanje stanja tiskanja ali spreminjanje nastavitev naprave. S to priročno funkcijo lahko upravljate napravo kar za svojo mizo. Če želite napravo upravljati na daljavo, v brskalniku vnesite naslov IP naprave in odprite stran portala vmesnika Daljinski UI. Če želite izvedeti več o sistemskih zahtevah za vmesnik Daljinski UI, glejte Sistemsko okolje.
Uporaba vmesnika Daljinski UI
V tem razdelku so opisani postopek prijave v vmesnik Daljinski UI in funkcije na glavnem zaslonu vmesnika.
 
Preverjanje stanja dokumentov v čakalni vrsti in naprave
V tem razdelku je opisano, kako preverite stanje natisnjenih dokumentov ter podatke o napakah in preostalo količino papirja.
 
Druge funkcije, ki so na voljo z vmesnikom Daljinski UI
V tem razdelku so opisane druge priročne funkcije, ki jih je mogoče izvesti z računalnikom prek oddaljenega uporabniškega vmesnika (na primer varnostno kopiranje nastavitev naprave, če bi jih potrebovali).
 
Če uporabljate strežnik proxy
Do naprave ni mogoče dostopati prek vmesnika proxy. Če v svojem okolju uporabljate strežnik proxy, brskalnik konfigurirajte tako, da bo zaobšel strežnik proxy in neposredno dostopal do naprave.
810U-051