Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah

Podatke v napravi (denimo podatke o uporabniških nastavitvah in različne vrednosti nastavitev) je mogoče izvoziti ter shraniti v računalnik. Izvožene podatke je mogoče tudi iz računalnika uvoziti v napravo. Podatke, ki jih izvozite iz naprave, je mogoče uvoziti v druge Canonove tiskalnike/večfunkcijske naprave, kar omogoča preprostejšo konfiguracijo nastavitev v novi napravi, na primer ko kupite nadomestno napravo. Če želite več informacij o elementih nastavitev, ki jih je mogoče uvoziti, glejte Tabela za nastavitve/registracijo. Pri uvozu ali izvozu lahko določite, ali želite uvoziti ali izvoziti vse podatke v napravi ali samo določene podatke.
Določite skrbnika za upravljanje funkcij
Določite skrbnika s skrbniškimi pravicami za uvažanje/izvažanje podatkov. Ko so podatki uvoženi, se uporabniške in omrežne nastavitve ter drugi podatki prepišejo, zato nekatere funkcije morda ne delujejo pravilno ali pa lahko pride do težav v delovanju naprave. Pri uvozu podatkov bodite previdni.
Naprave ne izklopite, dokler se uvoz ali izvoz ne konča
Postopek lahko traja več minut. Naprave ne izklopite, dokler se postopek ne konča. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube podatkov ali nepravilnega delovanja naprave.
Med uvažanjem/izvažanjem podatkov ni mogoče izvajati teh funkcij/postopkov:
Poročanje o tiskalnih opravilih
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Posodobitev za funkcijo registriranja/posodobitve programske opreme
Upravljanje prek nadzorne plošče naprave
Uporaba prek vmesnika Daljinski UI
Preklop naprave v način pripravljenosti
Uvažanje/izvažanje podatkov ni mogoče med izvajanjem teh funkcij/postopkov:
Poročanje o tiskalnih opravilih
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
Posodobitev za funkcijo registriranja/posodobitve programske opreme
Izklop naprave
Prikaz kode o napaki
Ne uvažajte ali izvažajte v različnih jezikih prikaza
Če se jezik prikaza naprave, iz katere se izvaža, razlikuje od jezika prikaza naprave, v katero se uvaža, se vrednosti nastavitev lahko okvarijo, lahko pride do okvare naprave.
Izvoženih datotek ne urejajte.
Ne odpirajte in urejajte izvoženih datotek XML, saj lahko pride do okvare naprave.
Če podatke uvažate v druge Canonove tiskalnike/večfunkcijske naprave, ne v to napravo
Nekatere nastavitve se morda ne bodo uvozile. Tabela za nastavitve/registracijo
Če uporabljate geslo za zaščito nastavitev varnostnega pravilnika
Nastavitve varnostnega pravilnika lahko uvozite le, če se geslo za nastavitev varnostnega pravilnika v izvozni napravi ujema z geslom v uvozni napravi ali če za uvozno napravo ni bilo nastavljeno nobeno geslo. Če v uvozni napravi ni bilo nastavljeno nobeno geslo, se za uvozno napravo nastavi geslo, konfigurirano za izvozno napravo.
810U-056