<Skupno>

V tem razdelku so opisane nastavitve funkcij, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve odlaganja papirja in nastavitve tiskanja.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
<Avtomatska izbira izvora papirja>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Konfigurirate lahko vir papirja, ki bo uporabljen pri tiskanju, ko je možnost <Izbira papirja> nastavljena na <Avto>. Ta nastavitev deluje tudi, ko med tiskanjem zmanjka papirja v trenutnem viru. Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo
<Zamenjava načina podajanja papirja>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Če med tiskanjem v enostranskem in dvostranskem načinu redno uporabljate papir z logotipi, npr. pisemski papir, in želite prvo stran natisniti na prednjo stran tako pri enostranskem kot dvostranskem tiskanju brez spreminjanja usmerjenosti papirja, lahko to nastavitev nastavite na <Prior. str. za izpis.>. Vlaganje predhodno natisnjenega papirja
<Potek časa ustavljenega opravila>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vkl.> in je opravilo prekinjeno zaradi pomanjkanja papirja itd., naprava po določenem času samodejno natisne naslednje opravilo.
<Job Separator Between Jobs>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
S to možnostjo lahko vstavite želeni papir na začetku vsakega opravila pri zaporednem tiskanju več opravil.
<Job Separator Between Copies>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
Tako lahko vstavite določen papir vsakih nekaj kopij, da jih razdelite v skupine. Če to nastavite, je papir vstavljen, ko tiskate z možnostjo Zbiranje (Zapor. str.).
<Prioriteta izpisovanja>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Opravilo z višjo nastavljeno prioriteto se lahko nastavi za tiskanje po opravljenem tiskanju opravila, ki se trenutno obdeluje.
<Konv. krom. barv za 2-barvni tisk>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Izberete lahko, katera barva naj bo uporabljena pri tiskanju z dvobarvnim načinom, ki tiska s črno in še eno izbrano barvo. Dvobarvni način lahko nastavite za tiskanje. Ta nastavitev se odraža v dvobarvnem načinu za tiskanje.
Vse kromatične barve: Pri določanju barve, ki naj bo uporabljena za vse kromatične barve, razen črne, v slikovnih podatkih.
Samo približne barve: Pri uporabi barve samo za navedeno barvo (ali približno barvo) in uporabi črne za vse druge kromatične barve v slikovnih podatkih.
Primer zamenjanih barv in nastavitev
Ko je za slikovne podatke določen dvobarvni način, vključno z naslednjimi barvami, se barve zamenjajo, kot je navedeno spodaj.
Barve, vključene v slikovnih podatkih: Rdeča, oranžna, modra, črna
Rdeča je določena za dvobarvni način
Slikovni podatki
»Vse kromatične barve«
»Samo približne barve«
Rdeča
Rdeča
Rdeča
Oranžna
Rdeča
Rdeča
Modra
Rdeča
Črna
Črna
Črna
Črna
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vkl.> in je opravilo prekinjeno zaradi zagozdenja papirja itd., naprava po določenem času samodejno izbriše opravilo.
810U-07E