<Dostopnost>

V tem poglavju so opisane nastavitve za izboljšanje dostopnosti, kot sta zamenjava barv na zaslonu in nastavitev časa prikaza sporočil.
<Obrni barve zaslona>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Barve prikaza na zaslonu lahko obrnete. Če imate tudi po prilagoditvi možnosti <Svetlost osvetlitve> težave z gledanjem zaslona, poskusite uporabiti to nastavitev.
<Kontrast>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Kontrast (razliko med svetlimi in temnimi deli) zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza mestu namestitve naprave.
<Svetlost osvetlitve>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Svetlost zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza mestu namestitve naprave.
<Čas prikaza sporočila>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Določite lahko interval v sekundah, v katerem se izmenično prikazujeta dve različni sporočili.
<Hitrost pomika zaslona>
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Dostopnost>
Hitrost pomikanja po zaslonu lahko nastavite na tri različne ravni.
810U-076