<Izbirne nastavitve>

Element
Opis
V tem razdelku so opisane nastavitve zaslona.
V tem poglavju so opisane nastavitve časomera in porabe energije.
V tem poglavju so opisane nastavitve omrežne povezave.
V tem razdelku so opisane nastavitve USB.
V tem poglavju so opisane nastavitve za izboljšanje dostopnosti, kot sta zamenjava barv na zaslonu in nastavitev časa prikaza sporočil.
V tem poglavju so opisane nastavitve glasnosti zvoka.
810U-071