Potrebne priprave pred uporabo

Napravo nastavite v zaporedju od 1. do 4. koraka. Za podrobnosti kliknite povezavo, ki prikaže ustrezne strani. Da bi hkrati zagotovili varno uporabo naprave, potrdite možnost Preprečevanje nepooblaščenega dostopa.
1. korak
2. korak
Nastavitev omrežnega okolja ni vključena v priročniku za nastavitev. Če ne zaženete priročnika za namestitev, namestitev začnite s tem postopkom.
3. korak
4. korak
Nastavitev iz daljinskega uporabniškega vmesnika (UI)
Ko končate nastavitev omrežnega okolja, lahko napravo učinkovito nastavite iz vmesnika Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
Kako prihraniti čas za nastavitev z uvozom podatkov iz drugih naprav
Če imate kateri koli drug tiskalnik/večfunkcijsko napravo Canon in pred tem v računalnik shranite (izvozite) registrirane podatke o nastavitvi, jih lahko uvozite v napravo in nato takoj uporabite. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
810U-001