Konfiguracija komunikacije s sistemskimi podatki

Nastavitve, opisane v tem razdelku, so nujno potrebne za razreševanje imen DNS in komunikacijo s podatki po sekundarni liniji prek posredniškega strežnika. Za določanje teh nastavitev potrebujete skrbniške pravice.
Nastavitev naslova strežnika DNS in nastavitve posredniškega strežnika za sekundarno linijo je mogoče uporabljati le za določene vrste komunikacije s sistemskimi podatki, na primer za dostopanje do strežnika z distribucijo vdelane programske opreme. Ni jih mogoče uporabljati za običajno internetno povezavo. Ko strežnik DNS ali posredniški strežnik za sekundarno linijo uporabljate za druge namene (in ne za komunikacijo s sistemskimi podatki), v nastavitvah glavne linije registrirajte naslove in številke vrat, ki jih želite uporabljati za sekundarno linijo.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Settings for System Data Communication].
4
Izberite zahtevane nastavitve.
Nastavitev DNS-ja za sekundarno linijo
1
Skladno s svojim okoljem v polje [IPv4 DNS Settings] vnesite naslov IP strežnika DNS.
Nastavitev posredniškega strežnika za sekundarno linijo
1
Izberite [Use Proxy].
2
Skladno s svojim okoljem vnesite naslov in številko vrat posredniškega strežnika.
3
Če želite za posredniški strežnik uporabljati preverjanje pristnosti, izberite [Use Proxy Authentication] ter vnesite uporabniško ime in geslo.
5
Kliknite [OK].
810U-011