Prilagajanje omrežnega okolja

Obseg in oblika omrežja se razlikujeta glede na njegov namen in način uporabe. Naprava uporablja različne tehnologije za prilagajanje čim večjemu številu okolij. Posvetujte se s skrbnikom omrežja in izvedite ustrezne nastavitve za svoje okolje.
810U-00R