Nastavitev povezave z izbiro brezžičnega usmerjevalnika

Poiščete lahko brezžične usmerjevalnike, ki so na voljo za povezavo, in z zaslona naprave izberete želenega. Če je varnostni standard za brezžični usmerjevalnik WEP ali WPA/WPA2-PSK, vnesite ključ WEP ali PSK za omrežje. Potrdite in si zapišite napredne podatke o SSID-ju, omrežnem ključu, varnostnem standardu ali načinu preverjanja pristnosti/šifriranja idr. Preverjanje SSID in omrežnega ključa
Varnostne nastavitve
Če povezavo vzpostavite z izbiro brezžičnega usmerjevalnika, je način preverjanja pristnosti nastavljen na <Odprt sistem> oziroma je način šifriranja WPA/WPA2-PSK nastavljen na <Avto> (AES-CCMP ali TKIP). Če želite za preverjanje pristnosti WEP izbrati <Souporabljeni ključ> oziroma za šifriranje WPA/WPA2 <AES-CCMP>, povezavo nastavite z možnostjo <Vpišite ročno>. Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev
Če je varnostni standard za brezžični usmerjevalnik WPA/WPA2-EAP, je način šifriranja nastavljen na AES-CCMP. Pred vzpostavljanjem povezave z brezžičnim omrežjem določite nastavitve preverjanja pristnosti za napravo. Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve WiFi>  <Nastavitve SSID>.
3
Izberite <Izbira dostopne točke>.
Naprava začne iskati razpoložljive brezžične usmerjevalnike.
4
Izberite brezžični usmerjevalnik in vzpostavite povezavo z njim.
Če je varnostna nastavitev za brezžični usmerjevalnik WEP ali WPA/WPA2-PSK
1
Izberite usmerjevalnik za brezžično omrežje LAN, ki ga želite uporabiti.
2
Vnesite omrežni ključ.
3
Izberite <Da> na potrditvenem zaslonu.
Ko je konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
Če varnostna nastavitev za brezžični usmerjevalnik ni WEP ali WPA/WPA2-PSK
1
Izberite usmerjevalnik za brezžično omrežje LAN, ki ga želite uporabiti izberite <Da> na potrditvenem zaslonu.
Ko je konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
810U-00C