Funkcije upravljanja

Registrirane informacije u provjeri autentičnosti korisnika

Moguće je registrirati najviše 5.001 korisnika.

Registriranje ID-jeva odjela

Moguće je registrirati najviše 1.000 ID-ova odjela.

Funkcije provjere autentičnosti

Kada je kao poslužitelj za provjeru autentičnosti određen Active Directory poslužitelj, potrebno je sljedeće okružje sustava.
Softver (operativni sustav):
Windows Server 2008 SP2*1/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012*2/Windows Server 2012 R2*2/Windows Server 2016*2/Windows Server 2019*2
*1 64-bitni operativni sustavi nisu podržani.
*2 Korisnici se ne mogu prijaviti Active Directory provjerom autentičnosti ako je omogućen Kerberos Armoring za pravila vezana uz KDC (grupna pravila). Svakako onemogućite Kerberos Armoring.
U nastavku su metode šifriranja Kerberosa za Active Directory provjeru autentičnosti podržana od strane trenutne verzije provjere autentičnosti korisnika.
Metoda šifriranja
128-bitni AES (Napredni standard šifriranja)
256-bitni AES (Napredni standard šifriranja)
DES (Standard za šifriranje podataka)
RC4
Dostupna metoda šifriranja može se razlikovati, ovisno o postavkama Active Directoryja.
Od dostupnih metoda šifriranja automatski se odabire ona s najjačom snagom šifre.
Kada odredite Active Directory poslužitelj kao poslužitelj za provjeru autentičnosti, koristite sljedeće priključke*1 na poslužitelju.
Za komunikaciju s DNS poslužiteljem:
broj priključka 53
Za komuniciranje s KDC-om (Centrom za distribuciju ključeva)
broj priključka 88
Za komuniciranje s poslužiteljem za uslugu LDAP imenika (može se promijeniti u proizvoljni broj priključka za LDAP uslugu):
broj priključka 389
*1 Prethodno navedeni priključci su zadane vrijednosti. Ti brojevi mogu varirati ovisno o odabranim postavkama.
Kada je kao poslužitelj za provjeru autentičnosti određen LDAP poslužitelj, potrebno je sljedeće okružje sustava.
Softver:
OpenLDAP
Operativni sustav:
Zahtjevi su usklađeni s proizvodnim specifikacijama LDAP poslužitelja.
Kada odredite LDAP poslužitelj kao poslužitelj za provjeru autentičnosti, koristite sljedeće priključke*1 na poslužitelju.
Za komunikaciju s LDAP poslužiteljem koristeći LDAP (kada je omogućen TLS):
broj priključka 636
Za komunikaciju s LDAP poslužiteljem koristeći LDAP (kada je omogućen TLS):
broj priključka 389
*1 Brojevi priključaka mogu se promijeniti sukladno postavkama LDAP poslužitelja.

Postavke vatrozida

Pri navođenju IP adresa u postavkama vatrozida, moguće je navesti do 16 IP adresa (ili raspona IP adresa) za IPv4 i IPv6.
Prilikom navođenja MAC adresa u postavkama vatrozida, moguće je navesti do 100 MAC adrese.
Adrese iznimke i brojevi priključaka iznimaka koji se mogu koristiti za komunikaciju pomoću pomoćne linije i koji su registrirani prema zadanim postavkama navedeni su dolje.
Adrese s iznimkom:
Od 0.0.0.1 do 255.255.255.255
Izuzeti brojevi porta:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* Samo ulazni filtar

Registracija ključeva i certifikata

Ako instalirate ključ ili certifikat CA s računala, provjerite ispunjavaju li sljedeće preduvjete:
Oblik
Tipka: PKCS#12*1
CA certifikat: X.509 DER/PEM
Datotečni nastavak
Tipka: ".p12" ili ".pfx"
CA certifikat: ".cer" ili ".pem"
Algoritam javnog ključa
(i duljina ključa)
RSA (512-bitni, 1024-bitni, 2048-bitni, 4096-bitni)
DSA (1024-bitni, 2048-bitni, 3072-bitni)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritam za potpisivanje certifikata
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritam za otisak certifikata
SHA-1
*1 Preduvjeti za certifikat u ključu usklađeni su s CA certifikatima.
*2 SHA384-RSA i SHA512-RSA dostupni su samo ako duljina RSA ključa iznosi 1024 bita ili više.

Registracija popisa opozvanih certifikata (CRL)

Može se registrirati do 50 popisa opozvanih certifikata (CRL). Uzmite na znanje da se CRL ne može registrirati u sljedećim slučajevima.
Veličina podataka CRL-a premašuje 1 MB.
Koristi se nepodržani algoritam potpisa.
Broj opozvanih certifikata registriranih u jednoj CRL datoteci premašuje 1.000.

Definicija „slabog šifriranja“

Kad je odabrana opcija [Prohibit Use of Weak Encryption], zabranjeni su sljedeći algoritmi.
Raspršivanje:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kriptosustav zajedničkog ključa:
RC2, RC4, DES
Kriptosustav javnog ključa:
RSA šifriranje (512-bitno/1024-bitno), RSA potpis (512-bitni/1024-bitni), DSA (512-bitni/1024-bitni), DH (512-bitni/1024-bitni)
Čak i kada je odabrana opcija [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption], moguće je koristiti algoritam raspršivanja SHA-1 koji se koristi za potpisivanje korijenskog certifikata.

FIPS 140-2 standardni algoritam

Kad je odabrana opcija [Format Encryption Method to FIPS 140-2], ne smiju se koristiti sljedeći algoritmi.
Raspršivanje:
MD4, MD5, SHA-1 (u svrhe osim za TLS)
Kriptosustav zajedničkog ključa:
RC2, RC4, DES, PBE
Kriptosustav javnog ključa:
RSA šifriranje (512-bitno/1024-bitno), RSA potpis (512-bitni/1024-bitni), DSA (512-bitni/1024-bitni), DH (512-bitni/1024-bitni)

Upravljanje zapisnikom

Na uređaju se može upravljati sljedećim vrstama zapisnika. Prikupljeni zapisnici mogu se izvesti u datotečni oblik CSV.
Vrsta zapisnika
Broj naveden kao „vrsta zapisnika“ u CSV datoteci
Opis
Zapisnik
provjere autentičnosti korisnika
4098
Zapis sadrži informacije vezane uz status provjere autentičnosti (prijava/odjava i uspjeh/neuspjeh provjere autentičnosti korisnika), registriranje/mijenjanje/brisanje korisničkih informacija provjerom autentičnosti korisnika.
Dnevnik zadataka
1001
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane za dovršetak zadataka ispisa.
Zapisnik primanja
8193
Ovaj zapisnik sadrži informacije povezane s prijemom.
Zapisnik upravljanja uređajem
8198
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz pokretanje/isključivanje uređaja i promjene postavki koristeći <Podesi>. Zapisnik upravljanja uređajem također bilježi promjene korisničkih informacija ili postavki vezanih uz sigurnost kada distributer ili servisni predstavnik pregledava ili popravlja uređaj.
Zapisnik mrežne provjere autentičnosti
8200
U zapisnik se bilježi kad dođe do neuspješne IPSec komunikacije.
Izvezite/Uvezite sve zapisnike
8202
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz uvoz/izvoz postavki koristeći funkciju izvoza/uvoza svih podataka.
Zapisnik rada na zaslonu za upravljanje aplikacijama/softverom
3101
Ovo je zapisnik rada za registraciju/ažuriranja softvera, instalacije AddOn aplikacija itd.
Zapisnik sigurnosne politike
8204
Ovaj zapisnik sadrži informacije uz postavljanje statusa postavki sigurnosne politike.
Zapisnik održavanja sustava
8206
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz ažuriranja firmvera i sigurnosno kopiranje/vraćanje AddOn aplikacija itd.
Zapisnik ispisa s provjerom autentičnosti
8207
Ovaj zapisnik sadrži informacije i povijest upravljanja vezanu uz zadatke ispisa s prisilnim zadržavanjem.
Zapisnik za upravljanje zapisnikom revizije
3001
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezanje uz pokretanje i završavanje ove funkcije (funkcija upravljanja zapisnikom o nadzoru), kao i izvoza zapisnika itd.
Zapisnici mogu sadržavati do 40.000 zapisa. Kada broj zapisa premaši 40.000, oni se brišu počevši s najstarijima.

Uvoz/izvoz podataka o postavkama

Pogledajte Tablica za Postavke/Registriranje.

Podrška za SCEP poslužitelj

Podržan je samo Network Device Enrollment Service (NDES) sustava Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016.
8103-09U