Dodatak

U ovom se poglavlju navode tehničke specifikacije uređaja, opisi mogućnosti, upute za korištenje priručnika Korisnički vodič, izjave o odricanju od odgovornosti, informacije o autorskim pravima i ostale važne informacije za korisnike. Prema potrebi pročitajte ovo poglavlje.

Specifikacije uređaja

Možete provjeriti specifikacije uređaja, ulagača, mrežnog okruženja itd.

Korištenje dodatne opreme

Pogledajte ovaj odjeljak za provjeru dodatne opreme i opcija sustava da biste učinkovitije koristili ovaj uređaj.

Korištenje priručnika za ovaj uređaj

Pogledajte sljedeće odjeljke da biste pročitali upute o tome kako koristiti razne priručnike i Korisnički vodič (ovaj priručnik) da biste lakše shvatili funkcije uređaja i postupke upravljanja.

Ostalo

U ovom su odjeljku opisani osnovni postupci operativnog sustava te su navedene izjave o odricanju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i druge informacije.
8103-098