Uključivanje uređaja

U ovom se odjeljku opisuje uključivanje uređaja.
1
Provjerite je li strujni priključak čvrsto umetnut u strujnu utičnicu.
2
Pritisnite glavni prekidač.
Na zaslonu će se prikazati početni zaslon.
Možete odabrati zaslon koji se prikazuje odmah nakon uključivanja uređaja. <Stand. zaslon nakon pokr./resetir.>
Odziv tipki na upravljačkoj ploči možda neće biti optimalan odmah nakon uključivanja uređaja.
Ako je ovaj uređaj USB kabelom povezan s isključenim Mac računom, računalo bi se moglo automatski uključiti prilikom uključivanja uređaja. U tom slučaju, odspojite USB kabel s uređaja. Ovaj biste problem možda mogli riješiti i uporabom USB koncentratora između uređaja i računala.
8103-01E