Osnovne operacije

U ovom se poglavlju opisuju osnovne radnje, npr. korištenje upravljačke ploče ili umetanje papira, a koje se često izvode radi korištenja funkcija uređaja.

Dijelovi i njihove funkcije

U ovom se odjeljku opisuju vanjski i unutarnji dijelovi uređaja i njihove funkcije, kao i korištenje tipki na upravljačkoj ploči te prikaz zaslona. Dijelovi i njihove funkcije

Uključivanje uređaja

U ovom se odjeljku opisuje uključivanje ili isključivanje uređaja. Uključivanje uređaja

Uporaba upravljačke ploče

U ovom se odjeljku opisuje kako koristiti tipke na upravljačkoj ploči radi izvođenja raznih operacija, kao što su podešavanje i provjera postavki. Uporaba upravljačke ploče

Prijava na uređaj

U ovom se odjeljku opisuje prijava na uređaj ako je prikazan zaslon za prijavu. Prijava na uređaj

Umetanje papira

U ovom se odjeljku opisuje kako umetnuti papir u ladicu s papirom i višenamjensku ladicu. Umetanje papira

Prilagodba zaslona <Početni prikaz>

U ovom se odjeljku opisuje promjena rasporeda prikazanih stavki radi lakše upotrebe zaslona koji se prikazuju na zaslonu <Početni prikaz>.Prilagodba zaslona <Početni prikaz>

Podešavanje postavki zvuka

U ovom se odjeljku opisuje kako podesiti glasnoću zvukova uređaja, kao što su oni prilikom pogreške.Postavljanje zvukova

Prijelaz u stanje mirovanja

U ovom se odjeljku opisuje postupak konfiguriranja stanja mirovanja. Prijelaz u stanje mirovanja
8103-014