Određivanje veličine i vrste papira u višenamjenskoj ladici

Može doći do zaglavljenja papira ili drugih problema s ispisom ako veličina i vrsta papira navedeni u upravljačkom programu pisača ne odgovaraju onoj uloženog papira.
1
Umetnite papir u višenamjensku ladicu. Umetanje papira u višenamjenski odlagač
Prikazat će se zaslon za određivanje veličine i vrste papira.
2
Odredite veličinu papira.
O postavci <Slobodni format>
Ako često morate promijeniti papir koji se umeće, postavite na <Slobodni format>; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Možete prikazati poruku o pogrešci ako se postavka u upravljačkom programu znatno razlikuje od veličine umetnutog papira. <Form. pap. se razlik. za slob. form.>
Ako se prikazana veličina papira razlikuje od one umetnutog papira, papir se možda neće ispravno uvući. Ponovno umetnite papir.
Prilikom umetanja papira standardnog formata
Odaberite format papira iz <Format papira>.
Umetanje papira prilagođene veličine
Umetanje omotnica
3
Odaberite vrstu papira.
O postavci <Slob.>
Ako često morate promijeniti papir koji se umeće, postavite na <Slob.>; time ćete smanjiti broj koraka potrebnih za promjenu postavke svakog puta. Međutim, imajte na umu da ova postavka omogućuje da uređaj ispisuje čak i ako postoji nepodudarnost između postavke vrste papira u upravljačkom pogonu pisača i vrste papira koji je umetnut u uređaj.
Kada je postavka vrste papira u upravljačkom programu uređaja [Auto], uređaj radi na isti način kao kada je vrsta papira [obični 1].
Da biste provjerili detaljne postavke vrste papira, odaberite <Detalji> odaberite vrstu papira koju treba provjeriti.
8103-023