<Pisač>

U ovom se odjeljku opisuju postavke pisača.
<Postavke pisača>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Odredite postavke pisača.
Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II).
<Ograniči zadatke pisača>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno>, možete ograničiti zadatke iz upravljačkog programa pisača.
<Mod izmjene aut. odabira izvora papira>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete odabrati koji papir će imati prioritet kada su uloženi i vodoravni i okomiti papir i postavljeni kao cilj kod automatskog odabira papira.
<Uloži iz višen. odlag. kad nema izvora>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Ako je ova postavka postavljena na <Uključeno>, možete prikazati poruku u kojoj se od korisnika traži da uloži papir u višenamjenski odlagač kad nije pronađen papir naveden kod automatskog izbora papira.
<Prior. višen. odlag. za aut. odab. pap.>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, prednost ima ispis na papir umetnut u višenamjenski odlagač.
<Odabir PDL-a (Plug and Play)>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Odaberite zadani jezik opisa stranice (PDL).
<Form. pap. se razlik. za slob. form.>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Kod ispisa na papir slobodnog formata, uređaj otkriva odgovara li format umetnutog papira postavkama ispisa.
<Prior. okom. ispisa za slob. form.>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete postaviti usmjerenje za ispis papira slobodnog formata.
<Postavke zaporke za PS>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete navesti lozinku koja ograničava upotrebu kontrolne naredbe koju je pripremi PS pisač.
<Nač. ulag. pap. pri korišt. PCL emul.>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Pisač>
Možete postaviti izvor papira koji će se koristiti za naredbu PCL5 PaperSource.
8103-07F