Prijelaz u stanje mirovanja

Funkcijom stanja mirovanja smanjuje se potrošnja energije na način da se privremeno onesposobe neke interne radnje uređaja. Ako se na uređaju određeno razdoblje ne izvode operacije, npr. za vrijeme pauze za ručak, možete uštedjeti energiju tako da na upravljačkoj ploči pritisnete  (Ušteda energije).
U stanju mirovanja
Kada uređaj prijeđe u stanje mirovanja, tipka  (Ušteda energije) svijetli žutozeleno.
Situacije u kojima uređaj ne prelazi u stanje mirovanja
Ako uređaj radi
Kada pokazatelj podataka svijetli ili treperi
Uređaj izvodi operaciju kao što je podešavanje ili čišćenje
Došlo je do zaglavljenja papira
Prikazuje se zaslon izbornika
Ako je <Post. završ. moda uštede energ./mir.> postavljeno na <Isključeno> kada dođe do pogreške
Kada je prikazan SSID ekran/ekran s mrežnim ključem
Kada se uvoze ili izvoze postavke
Izlaz iz stanja mirovanja
Ako želite izaći iz stanja mirovanja, možete pritisnuti  (Ušteda energije) ili bilo koju drugu tipku na upravljačkoj ploči.
Postavljanje automatskog mirovanja
Postavkom <Vrijeme do automatskog mirovanja> uređaj možete automatski prebaciti u stanje mirovanja. Ako želite promijeniti razdoblje nakon kojeg uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja, slijedite postupak u nastavku.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Vrijeme do automatskog mirovanja>   or da biste odabrali količinu vremena koje treba proteći prije nego se uređaj vratio iz moda mirovanja.
Možete postaviti vremenski raspon za automatski prelazak u mod mirovanja možete odrediti prema danima u tjednu. <Tjedni timer za autom. stanje mirovanja>
Potrošnja energije u modu mirovanja
Možete podesiti količinu energije koju uređaj troši kada se nalazi u modu mirovanja. Slijedite postupak u nastavku da biste postavili količinu potrošene energije u modu mirovanja.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Potrošnja energije u modu mirovanja>  odaberite <Nisko> ili <Visoko>.
Promjena postavke stanja mirovanja na određeno vrijeme
Možete konfigurirati postavku tako da uređaj prelazi u stanje mirovanja u točno određeno vrijeme. Možete konfigurirati i postavku tako da uređaj izlazi iz stanja mirovanja u točno određenom trenutku.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Post. završ. moda uštede energ./mir.>   ili da biste odabrali količinu vremena koje treba proteći prije nego se uređaj vratio iz moda mirovanja..
8103-02C