<Postavke timera/energije>

U ovom se odjeljku opisuju postavke brojača vremena i napajanja.
<Postavke datuma i vremena>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Namještanje trenutnog datuma i vremena je vrlo važno. Upute o konfiguriranju te postavke potražite u odjeljku Postavljanje datuma i vremena.
<Format prikaza vremena>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odrediti hoće li se vrijeme prikazivati u 24-satnom formatu ili 12-satnom formatu.
<Postavke brzog pokr. za glav. napaj.>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Ako tu funkciju postavite na <Uključeno>, možete smanjiti vrijeme potrebno da biste mogli obavljati radnje na zaslonu nakon uključivanja napajanja.
<Vrijeme do automatskog resetiranja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odrediti razdoblje nakon kojega ćete biti odjavljeni, a zaslon će se automatski vratiti na zadanu postavku.
<Ograniči vrijeme do autom. resetiranja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Ako postavite tu funkciju na <Uključeno>, obični korisnici neće moći postaviti <Vrijeme do automatskog resetiranja> i <Funkcija nakon automatskog resetiranja>.
<Funkcija nakon automatskog resetiranja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete odabrati hoće li se prilikom pokretanja nakon automatskog resetiranja prikazivati zadani zaslon postavljen za mogućnost <Stand. zaslon nakon pokr./resetir.> u <Postavke pokazivača> ili zaslon koji mu je neposredno prethodio.
<Vrijeme do automatskog isključivanja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Uz postavku automatskog isključivanja, ako je zaslon uređaja neaktivan određeno vrijeme nakon ulaska u mod mirovanja, uređaj se automatski isključuje.
<Tjedni timer za automatsko isključivanje>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme u koje će se uređaj automatski isključiti za svaki dan u tjednu. Ako upotrebljavate tu funkciju, ne morate svaki dan ručno isključiti uređaj.
<Doz. mod mirov. tijekom greške>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete postaviti želite li da uređaj uđe u mod automatskog mirovanja kad se dogodi pogreška.
<Vrijeme do automatskog mirovanja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme nakon kojega će uređaj automatski ući u mod mirovanja ako se ne izvrši nijedna radnja.
<Potrošnja energije u modu mirovanja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti količinu energije koju uređaj troši kada se nalazi u modu mirovanja.
<Tjedni timer za autom. stanje mirovanja>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme u kojem će uređaj automatski ući u mod mirovanja za svaki dan u tjednu.
<Postavke vremena za automatsku gradaciju>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Svaki dan u postavljeno vrijeme možete obaviti automatsko podešavanje gradacije.
<Post. završ. moda uštede energ./mir.>
<Podesi> <Vaše postavke> <Postavke timera/energije>
Možete podesiti vrijeme za uključivanje iz moda mirovanja.
8103-073