Prilagođavanje prikaza

Da bi zaslon <Početni prikaz> bio praktičniji, možete ga prilagoditi.
Prilagodba zaslona <Početni prikaz>
Prikazane stavke možete prerasporediti i prilagoditi zaslon da biste pojednostavnili odabir funkcija.
Promjena jezika prikaza
Možete odabrati jezik prikazan na zaslonu.
8103-027