Uporaba upravljačke ploče

Pomoću zaslona i tipaka upravljačke ploče možete konfigurirati postavke uređaja i upravljati funkcijama. U ovom odjeljku opisuje se upotreba zaslona i tipaka.
Prilagodite svjetlinu prikaza
Ako se sadržaj prikazan na zaslonu teško razaznaje, putem upravljačke ploče podesite svjetlinu.
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Dostupnost>  <Svjetlina pozad. osvjetljenja> prilagodite svjetlinu korištenjem  ili   
8103-01S