Automatsko podešavanje registracije boja i intenziteta boja

Uređaj obavlja automatsko podešavanje (kalibraciju) kako bi spriječio pogrešno registriranje boja i osiguralo ispravno reproduciranje intenziteta izvornih boja. Možete postaviti vrijeme i učestalost kalibracije uređaja.
Pogrešno registriranje boja je fenomen koji se javlja kad se položaj ispisa lagano pomiče za svaku boju i rezultira mutnim rezultatom ispisa koji nije u fokusu.
Slika s pogrešnim registriranjem boja
 
Slika bez pogrešnog registriranja boja
Intenzitet boje odnosi se na intenzitet boja kao što su crvena, žuta, zelena, plava ili ljubičasta.
Intenzitet boja nije reproduciran
Izvornik
Intenzitet boja je reproduciran
Često obavljanje kalibracije može utjecati na trajanje spremnika tonera.
Obavljanje kalibracije kad je razina tonera niska može štetno utjecati na ravnotežu boje. Ako se pojavi taj simptom, preporučuje se da zamijenite spremnik tonera s niskom razinom. Provjera količine preostalih potrošnih materijala
Automatska kalibracija obavlja se u skladu s promjenama statusa i okruženja uređaja.
1
Odaberite <Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Podešavanje kvalitete slike>  <Postavke za autom. punu kalibraciju>.
2
Postavite <Vrijeme za aut. punu kalib. kod pokret.> i <Učestalost za autom. punu kalibraciju>.
Vrijeme za aut. punu kalib. kod pokret.
Odaberite vremena za automatsku kalibraciju nakon uključivanja napajanja.
Učestalost za autom. punu kalibraciju
Odaberite učestalost obavljanja automatske kalibracije. Postavite ovu stavku na <Visoko> ako često dolazi do pogrešnog registriranja boja.
8103-08A