Provjera količine preostalih potrošnih materijala

Provedite postupak u nastavku kako biste provjerili preostalu količinu potrošnog materijala. Posebice provjerite trebate li pripremiti novi spremnik tonera prije ispisa velikog broja dokumenata.
 (Nadzor statusa) <Status uređaja>  <Informacije o potrošnom materijalu>
Preostalu količinu potrošnog materijala možete provjeriti i putem značajke Remote UI. Provjera statusa uređaja
8103-087