Prikazivanje poruka administratora

 
Možete prikazati poruke korisnicima na stranici portala sučelja Remote UI. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
1
Pokrenite Remote UI. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [License/Other] [Message Board/Support Link].
4
Unesite poruku i kliknite [OK].
[Message]
Unesite sadržaj poruke. Tu postavku odaberite za prikaz operativnih savjeta i drugih poruka niskog prioriteta.
[Remote UI]
Odaberite potvrdni okvir da biste prikazali poruku na stranici portala sučelja Remote UI.
[Support Link]
Unesite vezu na informacije o podršci za uređaj za prikaz stranice portala sučelja Remote UI.
8103-05C