Upravljanje korisnicima

Možete osigurati višu razinu sigurnosti i učinkovitosti upotrebom aplikacije za korisničku autentikaciju (servis za prijavu) za upravljanje korisnicima uređaja (Servis za prijavu). Preporučujemo da administrator upravlja svim korisnicima u skladu s vašim radnim okruženjem i traženim sigurnosnim mjerama. Funkcije za upravljanje korisnicima

Servis za prijavu

Aplikacija za korisničku autentikaciju (servis za prijavu) naziva "Korisnička autentikacija" primarna je metoda za upravljanje korisnicima uređaja. Uz pomoć servisa za prijavu Korisnička autentikacija, korisničku autentikaciju za korisnike možete vršiti putem korisničkog imena i zaporke registrirane za sve korisnike. Podaci korisnika provjeravaju se u bazi podataka u uređaju ili na vanjskom poslužitelju za autentikaciju. Zahvaljujući mogućnosti preciznog definiranja funkcija koje će biti dostupne pojedinim korisnicima, moći ćete prilagoditi funkcije uređaja i poboljšati sigurnost ograničavanjem pristupa određenim funkcijama. Osim toga, ovisno o uređaju za autentikaciju, možda ćete moći upravljati skupinama pomoću Upravljanja ID-brojem odjela.

Funkcije za upravljanje korisnicima

Upravljanje korisnicima pruža prednosti koje su opisane u nastavku. Kako biste zaštitili važne podatke i smanjili troškove, možete ograničiti pristup uređaju i definirati raspon radnji koje su dostupne korisnicima.
Sprječavanje neovlaštene upotrebe trećih strana
Budući da je upotreba uređaja ograničena na odobrene korisnike, spriječeno je curenje informacija zbog neovlaštene upotrebe trećih strana, čak i ako se uređaj nalazi u užurbanom području koje je otvoreno vanjskim stranama.
Postavljanje razina ovlasti
Uz upravljanje osobnom autentikacijom možete definirati raspon dostupnih radnji određivanjem uloge (razine ovlasti) za svakog korisnika. Uloge uključuju ulogu "Administrator" s ovlastima punog pristupa te ulogu "GeneralUser" koja ne može koristiti stavke koje zahtijevaju administratorske ovlasti.
Postavljanje ograničenja upotrebe
Upravljanje osobnom autentikacijom korisniku s administratorskim ovlastima omogućava upravljanje širokim rasponom radnji koje su dostupne korisnicima.
Upravljanje skupinama korisnika
Korisnici mogu biti dodijeljeni skupinama na temelju ID-a odjela (Upravljanje ID-brojem odjela), omogućavajući provjeru ukupnog broja ispisanih stranica za svaki ID odjela. Osim toga, možete postaviti specifična ograničenja za svaki ID odjela, npr. najviše 500 ispisanih stranica. Ta vam funkcija može povećati svijest o troškovima i usmjeriti vas prema tome kako unaprijediti svoje operacije.
Povezivanje korisničkih računa s privjescima za ravnomjeran rad
Kad se autentikacijski podaci razlikuju od autentikacijskih podataka upotrijebljenih prilikom obavezne prijave, autentikacijske podatke treba unijeti jednom, ali u slučaju uspješne autentikacije neće se morati unositi ponovo. Te autentikacijske podatke nazivamo privjescima. Budući da su privjesci povezani s korisničkim računima, autentikacijske podatke nećete moći ponovo unijeti, čak i ako je napajanje uređaja isključeno.
Povezivanje korisničkih računa s ID-brojevima odjela za ograničavanje broja ispisa
Korisničke račune za autentikaciju možete povezati s ID-brojevima odjela. Određivanjem ograničenja ispisivanja za ID-brojeve odjela unaprijed, primjenjujete ograničenja na broj ispisa za svaki odjel kojemu korisnik pripada. Informacije o povezivanju korisničkih računa s ID-brojevima odjela potražite u odjeljku Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju. Informacije o određivanju ograničenja s obzirom na odjel potražite u odjeljku Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela.
8103-03L