<Održavanje>

U ovom se odjeljku opisuje kako upotrebljavati funkciju automatskog čišćenja za glavnu jedinicu.
<Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Održavanje>
Ako je ispisani papir prljav, izvršite <Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>.
<Kontrola otkrivene kondenzacije>
<Podesi>  <Podešavanje/održavanje>  <Održavanje>
Postavite hoće li započeti postupak uklanjanja kondenzacije kad se u uređaju otkrije kondenzacija. Ako postavite ovaj način na <Uključeno>, postupak uklanjanja kondenzacije automatski se izvodi.
8103-079