<Ispisivanje>

U ovom se odjeljku opisuju postavke ispisa.
<Period pohrane zadatka>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Definirajte vrijeme čuvanja zadataka.
<Postavke prikaza popisa zadataka>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>
Odredite vrste zadataka koje želite uključiti na popis zadataka te vrstu zadatka koji će biti odabran prema zadanim postavkama.
8103-07L