<Primanje>

U ovom se odjeljku opisuje definiranje postavki primanja.
<Ispisivanje na obje strane>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisivati primljene dokumente na obje strane papira.
<Smanjiv. veličine RX-a>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li smanjiti primljene dokumente tako da se cijeli dokument ispiše unutar ispisive površine papira.
<Podnožje RX stranice>
<Podesi>  <Postavke funkcija>  <Primanje>  <Zajedničke postavke>
Možete odabrati želite li ispisati podatke, kao što su vrijeme primanja i broj stranice, u dnu primljenih dokumenata.
8103-07J