<Upravljanje podacima>

Možete konfigurirati postavke za korištenje podataka poput informacija o postavkama uređaja i inicijalizacije podataka.
<Importiraj s USB memorije>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Sve informacije o postavkama možete uvesti s USB memorijskog uređaja.
<Eksportiraj na USB memoriju>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Sve informacije o postavkama možete izvesti na USB memorijski uređaj.
<Ograniči import/eksport s web-servisa>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>  <Importiranje/eksportiranje>
Odaberite želite li ograničiti radnje uvoza i izvoza za web-aplikacije osim sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Inicijaliziraj mrežne postavke>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>
Možete vratiti sve mrežne postavke na njihove tvorničke vrijednosti.Inicijaliziranje postavki
<Inicij. sve postavke bez mrež. postavki>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>
Možete vratiti sve postavke uređaja na njihove tvorničke vrijednosti.Inicijaliziranje postavki
<Inicijaliziraj sve podatke/postavke>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje podacima>
Odaberite ako želite vratiti sve postavke uređaja na tvornički zadane vrijednosti i potpuno izbrisati podatke pohranjene na uređaju. U pravilu nije potrebno koristiti tu postavku, no korisno je izbrisati osobne ili povjerljive informacije kada odlažete uređaj. Inicijaliziranje postavki
8103-07X