Podešavanje kvalitete slike

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Puna kalibracija>
-
Da
Ne
-
<Postavke za autom. punu kalibraciju>
<Vrijeme za aut. punu kalib. kod pokret.> : <Nakon ispisa prvog zadatka>, <Pri uključivanju glavnog napajanja>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Učestalost za autom. punu kalibraciju> : <Normalno>, <Visoko>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Prilagodi poziciju ispisivanja>
<Primjer ispisa>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
<Višenamjenski odlagač>
<Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>, <Pod. vodor. (1. str./2. str. za obostr.)>>, <Pod. vodor. (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Ladica 1>
<Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>, <Pod. vodor. (1. str./2. str. za obostr.)>>, <Pod. vodor. (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Ladica 2>*
<Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>, <Pod. vodor. (1. str./2. str. za obostr.)>>, <Pod. vodor. (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Ladica 3>*
<Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>, <Pod. vodor. (1. str./2. str. za obostr.)>>, <Pod. vodor. (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Ladica 4>*
<Pod. okomito (1. str./2. str. za obos.)>, <Pod. vodor. (1. str./2. str. za obostr.)>>, <Pod. vodor. (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Zajedničke>
<Pod. okomito (1. str. za obostr.)>
Da
Ne
-
<Podesi volumen tonera za ispis. u boji>
<Isključeno>, <Razina 1>, <Razina 2>
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Posebna obrada>
<Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje temperature fiksiranja>
<Nisko>, <Standardno>, <Visoko 1>, <Visoko 2>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mod za spreč. nabora>
<Mod 1>: <Isključeno>, <Uključeno>
<Mod 2>: <Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mod za spreč. klizanja papira>
<Isključeno>, <Mod 1>, <Mod 2>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Autom. čišćenje sekund. transfer. valjka>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mod za sprječavanje bijelih mrlja>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Pravil. fiksiranje kod koriš. ob. papira>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Prav. fiks. kor. kraja kod kor. ob. pap.>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mjesto ispune za mod pod. sl. za ob. pap>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mjes. ispune za mod pod. sl. za teš. pap>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Mod za sprečavanje lijepljenja omotnica>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
8103-062