Ispisivanje izvješća

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardne postavke ispisivanja izvješća>
<Obostrano ispisivanje>
<Isključeno>, <Uključeno>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ispis popisa>
<Izvješće statusa o potrošnom materijalu>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Popis korisničkih podataka>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Popis korisničkih mrežnih podataka>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Izvješće o upravljanju komunikacijama>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Izvješće brojača stranica>
<Sve>: <Da>, <Ne>
<Samo crno-bijelo>: <Da>, <Ne>
<Samo u boji>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Izvješće brojača>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Ispiši popis dnevnika ispisa>
<Pisač>: <Da>, <Ne>
<Ispis primljenog zadat.>: <Da>, <Ne>
<Ispisivanje izvješća>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<IPSec popis pravila>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<AddOn podaci o sustavu>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Izvješ. o rez. impor.>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Izvješće o evid. patrona tonera>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<PCL>

<Stranica konfiguracije>: <Da>, <Ne>
<Popis fontova>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<PS>

<Stranica konfiguracije>: <Da>, <Ne>
<Popis fontova>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
8103-070