Custom Settings

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Copies>
Od 1 do 9999
Da
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Standardni izvor ulaganja papira>
<Autom.>, <Višenamj. odlagač>, <Ladica 1>, <Ladica 2>, <Ladica 3>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Tanki>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Color>, <Reciklirani 1>, <Reciklirani 2>, <Labels>, <Sa zaglav. 1>, <Sa zaglav. 2>, <Sa zaglav. 3>, <Sa zaglav. 4>, <Sa zaglav. 5>, <Sa zaglav. 6>, <Sa zaglav. 7>, <Bond 1>, <Bond 2>, <Envelope>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<2.strana višenam. odlagača obostranog>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Gustoća>*1
<Cijan>: -8 do +8; 0
<Magenta>: -8 do +8; 0
<Žuta>: -8 do +8; 0
<Crna>: -8 do +8; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gustoća (Fino podešavanje)>*1
<Cijan>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Magenta>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Žuta>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
<Crna>:
<Visoko>: -8 do +8; 0
<Srednje>: -8 do +8; 0
<Nisko>: -8 do +8; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Ušteda tonera>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gradacija>
<Standardno>, <Visoka 1>, <Visoka 2>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Razlučivost>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Oštrina (Foto.)>
-1 do +3; 0
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način specijalnog izglađivanja>
<Mod 1>, <Mod 2>, <Mod 3>, <Mod 4>, <Mod 5>, <Mod 6>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Korekcija obujma tonera>
<Normalni>, <Prioritet grad.>, <Prioritet teksta>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Upravljanje linijom>
<Prioritet rez.>, <Prioritet grad.>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Podešavanje širine>
<Podešavanje širine>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Cilj za podešavanje širine>*1: <Tekst>, <Linija>, <Tekst i linija>, <Sve>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Napredno izglađivanje>
<Napredno izglađivanje>: <Isključivanje>, <Razina 1>, <Razina 2>
<Primjeni na grafiku>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Primjeni na tekst>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izglađivanje gradacije>
<Izglađivanje gradacije>: <Isključivanje>, <Razina 1>, <Razina 2>
<Primjeni na grafiku>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Primjeni na slike>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poboljšanje teksta za C-B ispisivanje>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
-50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 00,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm do +50,0 mm; 0,0 mm
Da
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekundi do 300 sekundi; 15 sekundi
Da
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način boje>
<Automat. (u boji/c-b)>, <Crno-bijelo>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Izlaz komprimirane slike>
<Izlaz>, <Prikaži pogrešku>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ne
Ne
-
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
8103-066