Imaging

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Metoda podudaranja>
<Općenito>, <Perceptualno>, <Kolorimetrijska>, <Živa foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Fotografija korekc. (samo u boji)>
<Photo Optimizer PRO>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Korekcija crvenih očiju>
<Korekcija crvenih očiju>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Podesi razinu korekcije nakošenosti>: <Slabo>, <Standardno>, <Jako>
<Osvjet. lica>
<Osvjet. lica>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Razina osvj. lica>: <Slabo>, <Standardno>, <Jako>
<Halftones>
<Razlučivost>, <Gradacija>, <Difuzija pogreške>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Komp sive>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
8103-06A