PCL

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 do 104; 0 (Ako je postavka izvora fontova Internal.)
1 do 999; 1 (Ako je postavka izvora fontova Soft/External.)
Da
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 do 999,75 <point>; 12,00 <point>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 do 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 do 128 <lines>; 64 <lines>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Da
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
127,0 mm do 355,6 mm; 355,6 mm
Da
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
76,2 mm do 216,0 mm; 216,0 mm
Da
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Polutonovi>
<Err Diffusion(600dpi Only) >: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Metoda podudaranja>
<Općenito>, <Perceptualno>, <Kolorimetrijska>, <Živa foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Komp sive>
<Tekst>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<Slika>: <Uključeno>, <Isključivanje>
<BarDIMM>
<Aktiviraj>, <Deaktiviraj>
Da
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
8103-068