PS

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 do 3600 sekundi; 0 sekundi
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poboljšanje linije>
<Uključeno>, <Uključeno (usko)>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Čisti crni tekst>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Crni pretisak>*1
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Profil RGB izvora>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Ništa>, <Preuzimanje profila>
Da
Ne
-
<CMYK simulacijski profil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Ništa>, <Preuzimanje profila>
Da
Ne
-
<Korištenje profila sive skale>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
Ne
-
<Izlazni profil>
<Tekst>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
<Grafika>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
<Slika>: <Normalni>, <Fotografija>, <TR norm.>, <TR foto.>, <Preuzimanje profila>
Da
Ne
-
<Metoda podudaranja>
<Perceptualno>, <Zasićenje>, <Kolorimetrijska>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Uključeno>, <Isključivanje>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Tekst>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Grafika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Slika>: <Razlučivost>, <Gradacija>
<Svjetlina>*1
85 % do 115 %; 100 %
Da
C
Settings for Printer Settings
<Kompoz. pretisak>
<Uključeno>, <Isključivanje>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Konverzija nijansi sive>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
8103-069